Risico Management

Risico Management - NL

Risico beoordeling nodig?

Transport van 4 zware stalen H-balken met beschikbaar transportmiddel.

Veel elementen van risico management niet toegepast.

DoktersAdvice kan klanten helpen elementen van Risico Management te identificeren en daardoor te beheersen.

DoktersAdvice

HSE&S Consultancy

Incident Investigation

Scenario Analyse wordt gebruikt om bedreigingen voor de organisatie en de activiteiten daarvan te identificeren, waarna mogelijke controle maatregelen worden vastgesteld om ongewenste consequenties van de bedreigingen te voorkomen of zoveel mogelijk in te perken.

 

De analyse wordt doorgaans gepresenteerd in grafische vorm volgens de BowTie (vlinderdas) techniek.

 

Op basis van de analyse kunnen maatregelen worden ontwikkeld die onaanvaardbaar geachte risico's kunnen beheersen.


Als basis voor Risico Management zijn doorgaans de volgende stappen van belang:


Ken de gevaren en bedreigingen die een probleem kunnen vormen voor de activiteiten en de organisatie.

-        Identificeer gebeurtenissen die de normale activiteiten kunnen bedreigen.


-         Inventariseer de aanwezige controle mogelijkheden die ongewenste gebeurtenissen kunnen voorkomen of beperken en zorg voor een goed functioneren van deze controle maatregelen (preventie).


-         Identificeer mogelijke consequenties van de meest bedreigende gebeurtenissen.


-         Inventariseer de beschermings- en beperking maatregelen/beveiligingen die de eventuele consequenties kunnen beperken (repressie).


-         Neem de nodige acties (inclusief het analyseren van opgetreden incidenten) om zeker te stellen dat controles en beveiligingen functioneren zoals bedoeld.
Copyright DoktersAdvice ┬ę 2015

All Rights Reserved

Registered office (KvK): Apeldoorn, Netherlands; Registered number 50883186