Nederlands

Home - NL

Veiligheid tijdens vakantie

Toeristen op de Preikestolen (Preekstoel) in Noorwegen proberen zo dicht mogelijk bij de rand te komen.

Het plateau ligt ongeveer 605 meter boven het water van de Lysefjord.

DoktersAdvice is een Nederlandse consultancy firma en is actief op het gebied van Risico Management.


De activiteiten zijn geconcentreerd op Gezondheid, Persoonlijke Veiligheid, Proces Veiligheid, Milieubescherming en Beveiliging gerelateerde aspecten in een werkomgeving met betrekking tot zowel technische als organisatorische processen.DoktersAdvice

HSE&S Consultancy

Incident Investigation

DoktersAdvice ondersteunt klanten bij het identificeren van tekortkomingen in Risico Management elementen gebaseerd op Scenario Analyse, Incident Analyse en Voorbereiding op Calamiteiten.

Scenario Analyse wordt gebruikt om Gevaren en Bedreigingen voor de activiteiten van de organisatie te identificeren die mogelijk kunnen leiden tot verstoring van de bedrijfsvoering en om mogelijke controle maatregelen ter voorkoming van deze verstoringen vast te stellen.


Verder worden de mogelijke gevolgen van deze verstoringen nagegaan en mogelijke controle maatregelen, incident beperkende maatregelen en beveiligingen tegen deze ongewenste gevolgen van Gevaren en Bedreigingen worden geïdentificeerd.


De analyse wordt doorgaans gepresenteerd in een grafische vorm die een BowTie (vlinderdas) wordt genoemd. Op basis van de analyse kunnen preventieve maatregelen worden ontwikkeld om onaanvaardbaar geachte risico's voor de organisatie afdoende te kunnen controleren.Analyse van werkelijk gebeurde incidenten maakt het mogelijk onderliggende oorzaken in de organisatie (Basis Oorzaken) vast te stellen en maatregelen te nemen om het optreden van dezelfde of soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.


Incident Analyse wordt uitgevoerd door een onafhankelijke onderzoeker met gebruikmaking van de Tripod beta technologie.


Voorbereiding van de organisatie op calamiteiten is gericht op het vaststellen van mogelijke calamiteiten en het ontwerpen van mogelijke maatregelen om de gevolgen van eventuele calamiteiten zoveel als realistisch mogelijk is te beperken.


Gedrag van mensen in een organisatie speelt een rol in veel missers in die organisatie en zal bij de bovenstaande onderwerpen onder alle omstandigheden worden meegenomen.

Copyright DoktersAdvice © 2015

All Rights Reserved

Registered office (KvK): Apeldoorn, Netherlands; Registered number 50883186