Expertise

DoktersAdvice

HSE&S Consultancy

Incident Investigation

Expertise - NL

Veiligheid ondersteuning voor duikers

Dit verkeersbord staat op het eiland Bonaire op plaatsen waar de parkeerplaats en de duikstek zich elk aan een andere kant van de weg bevinden.

 

DoktersAdvice kan ondersteuning leveren bij de volgende onderwerpen:

Explosiegevaren en Explosiebeveiliging

 

Specifieke ervaring betreffende gas- en stofexplosies en detonaties is beschikbaar.

Praktisch werk is uitgevoerd aan een aantal systemen die lucht, zuurstof en/of chloorgas als oxidant bevatten

Publicaties over explosiegevaren zijn genoemd op de literatuur pagina.

 

Incident analyse

 

Incident analyses zijn uitgevoerd sinds 1972 en incident analyses zijn op een reguliere basis uitgevoerd sinds 1978. Sinds begin 2000 wordt gebruik gemaakt van de Tripod beta techniek.

Analyses zijn uitgevoerd binnen een breed scala van activiteiten inclusief Productie, Logistiek (lucht, rail, weg en water), Informatie Technologie, Chemische Industrie, Farmaceutische Industrie, Papier Industrie, Coatings Industrie, Research en Ontwikkeling, Utilities, Administratieve Activiteiten en andere werkprocessen.

 

Scenario analyse

 

Scenario analyses zijn uitgevoerd om ongewenste gebeurtenissen, mogelijke bedreigingen, controle systemen en beveiligingen zowel als organisatorische zwakheden vast te stellen voor een scala aan activiteiten. Sinds 2007 wordt de BowTie methode als standaard techniek toegepast.

 

Voorbereiding op Calamiteiten

 

De ervaring met het voorbereiden op calamiteiten is geconcentreerd rond het transport van gevaarlijk goederen (toxische gassen, brandbare stoffen en onstabiele stoffen), Brandweertraining en voorbereiding op calamiteiten met gevaarlijke stoffen, inclusief brand en explosie, het maken van calamiteitenplannen en het reageren in calamiteiten situaties.

 

Proces veiligheids onderwerpen

 

Process Hazard Analyses zijn sinds 1977 uitgevoerd om processen te beschermen tegen chemische en mechanische gevaren, waaronder bescherming tegen brand, explosies, run-away's en giftige releases. Veel aandacht is besteed aan het organiseren van een goede Management of Change (MOC) procedures.

 

Gezondheid, Veiligheid (Arbo), Milieu & Beveiliging audits

 

Gezondheid, Veiligheid (Arbo), Milieu & Beveiliging audits zijn uitgevoerd in vele takken van industrie, zoals papierfabrieken, chemicaliën producties, opslag en transport, coatings industrie en farmaceutische industrie. Het doel is zwakheden in de performance van management systemen en controle systemen vast te stellen.

 

Veiligheidsrondes

 

Veiligheidsrondes zijn nodig in alle organisaties om het aantal incidenten zo laag mogelijk te houden. Trainingstechnieken om management en de medewerkers te trainen om juiste veiligheidsrondes te doen zijn gedurende vele jaren gebruikt, inclusief de contractor veiligheid trainingen.

 

Analyse van de resultaten van de veiligheidsrondes geeft de mogelijkheden om veilig gedrag te stimuleren.

 

Gedrag observaties

 

Ontwikkeling van cursussen en trainen van medewerkers in gedrag gebaseerde veiligheid wordt al bijna 20 jaar uitgevoerd. Observeren van menselijk gedrag wordt als hulpmiddel toegepast om ongewenst gedrag zichtbaar te maken en verbeteringsmethoden door te voeren.

 

Copyright DoktersAdvice © 2015

All Rights Reserved

Registered office (KvK): Apeldoorn, Netherlands; Registered number 50883186