Diensten

Diensten - NL

Dienstverleners in Azië

Het aanleggen van een beton vloertje met alle benodigde gereedschap.

De veiligheidshelm van de dame is special vervaardigd om de schaal met specie op het hoofd te kunnen dragen.

DoktersAdvice levert diensten aan klanten op basis van onze expertise en ervaring. Recent uitgevoerde activiteiten omvatten Incident Analyse (Tripod beta), Scenarioanalyse (BowTie XP), Risk Management lezingen, Praktische Veiligheid Ondersteuning, Process Safety evaluaties, Regulatory Affairs Ondersteuning, etcetera.

DoktersAdvice

HSE&S Consultancy

Incident Investigation

Ongevals Analyse:


Het vaststellen van organisatorische tekortkomingen die het incident mogelijk maakten en genereren van verbeteringsmogelijkheden (Tripod beta, Gedragsanalyse).


Scenario Analyse:


Vaststellen van bedreigingen en consequenties van die bedreigingen, controle systemen en beveiligingen, alsmede organisatorische zwakheden om incidenten te voorkomen (BowTie).


Risico Beoordelingen:


Evalueren van gevaren en bedreigingen, het identificeren van scenario's die kunnen leiden tot ongewenste situaties en het bepalen van reeds aanwezige beveiligingen, de effectiviteit van deze beveiligingen en/of nog vereiste beveiligingen. Op basis van de analyse wordt een risico gebaseerde prioritering van toegevoegde beveiligingen bereikt. Deze analyses kunnen zowel op technische als op organisatorische processen worden toegepast.


Proces Veiligheid elementen:


Ondersteunen van klanten bij het beheersen van proces veiligheid elementen, in het bijzonder gerelateerd aan menselijk gedrag, brand- en explosie gevaren.HSE&S audits:


Door inspectie vaststellen van zwakheden in het resultaat van management systemen (kwaliteit, gezondheid, veiligheid en beveiliging) en controle systemen.


Veiligheid inspecties:


Vaststellen van gevaren en risico's in de werkomgeving en mogelijke gevolgen van h

 

Observeren van Menselijk Gedrag:


Vaststellen hoe medewerkers worden gehinderd door hun werkomgeving en gevolgen van menselijk gedrag in de werkomgeving.


Calamiteiten opvolging en voorbereiding:


Het vaststellen van mogelijkheden om de gevolgen van calamiteiten te beperken, de gevolgen zo snel mogelijk te herstellen en het invoeren van adequate bestrijdingsmaatregelen.Copyright DoktersAdvice © 2015

All Rights Reserved

Registered office (KvK): Apeldoorn, Netherlands; Registered number 50883186