Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid - NL

Veiligheid tijdens het werk

Werk op een hellend dak op ongeveer 15 meter boven de grond. Twee personen dragen een veiligheidsharnas, maar zijn verkeerd ingehaakt aan dezelfde lijn.

De derde persoon heeft geen enkele bescherming tegen vallen.

DoktersAdvice kan klanten helpen de prestaties van medewerkers te verbeteren door barrières, die de werknemers in hun werkomgeving hinderen, weg te nemen.

DoktersAdvice

HSE&S Consultancy

Incident Investigation

Dit wordt bereikt door te concentreren op het gedrag van personen tijdens hun werk binnen de onderneming.


Een juiste observatie van personen laat zien dat:

·         Mensen maken fouten.

·         Organisaties zijn niet perfect.

·         Uitgangspunten en doelen worden niet altijd optimaal aangestuurd.

·         Het gevolg is dat incidenten plaatsvinden, waarbij een incident iets is "dat niet gebeurde zoals bedoeld".


Incidenten kunnen leiden tot:

·         Mensen raken gewond.

·         Controlemechanismen en Beveiligingen falen.

·         Organisaties falen.

·         Omzet gaan verloren.Door gedragsobservaties kunnen zwakheden in de werkomgeving (fysiek en organisatorisch) worden waargenomen en verbeterd.


Optimalisering van de werkomgeving zal de incident gevoeligheid van de organisatie verminderen.


In combinatie met incident analyse kunnen ernstige incidenten worden voorkomen door het verbeteren van de werkomgeving om veilig werken te stimuleren.


Het resultaat zal zijn dat de kwaliteit van alle activiteiten zal verbeteren door verlaging van het aantal incidenten.


Copyright DoktersAdvice © 2015

All Rights Reserved

Registered office (KvK): Apeldoorn, Netherlands; Registered number 50883186